Державний архів Закарпатської області

Станом на 01.01.2019 року в архіві зберігається 1 383 401 справи, документи яких охоплюють історичні епохи від раннього середньовіччя до початку ХХI ст. Найдавніший оригінальний документ датований 1391 роком. За період з XV до XVI століття збереглася незначна кількість документів. Значно більше документів збереглося починаючи з XVIІ століття. Вони мають неоціниме значення для вивчення історії Карпатського краю та країн Центральної і Східної Європи.

Різнобарвною є мова документів. До початку XVIІ століття більшість із них написана латинською, хоча є документи на угорській та німецькій мовах. З 30-40-х років ХІХ століття основна їх частина написана на угорській мові, але чимало є їх також на русинській мові. У 20-30-х роках ХХ століття документи написані на чеській, словацькій, частково на русинській, російській, українській, німецькій мовах, а з давнішої доби трапляються на старослов’янській, румунській та мові ідіш.

Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує близько 50 тис. томів книжок, журналів, газет, брошур різними мовами народів Європи. Основним науково-довідковим апаратом до документів архіву є описи справ. Розроблені систематичний та тематичні каталоги на документи окремих фондів та на книжки і періодичні видання бібліотечного фонду архіву.

У своїй діяльності архів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, рішеннями колегії Держкомархіву України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про Державний архів Закарпатської області.

У 2003 році колектив Державного архіву Закарпатської області за вагомий внесок у реалізацію Концепції сталого розвитку Закарпаття нагороджено Почесною грамотою Закарпатської обласної ради, а за вагомий внесок у справу формування, збереження і використання історико-культурного надбання українського народу – Національного архівного фонду Подякою Державного комітету архівів України (2005 р.).

У 2010 році трудовий колектив Державного архіву Закарпатської області нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, багаторічну плідну діяльність із збереження національної історико-культурної спадщини та високу професійну майстерність.

(03122) 2-35-49
(03122) 2-06-10
88018, м. Ужгород, вул. Минайська, 14 а (корп. 1)
464

Будьте першим, залиште відгук

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*