Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція – провідний центр сільськогосподарської науки Закарпатської області.

Історія станції розпочалася з 1946 року, коли у системі Міністерства сільського господарства України на базі насінницького господарства Кошіцької державної сільськогосподарської станції була створена Закарпатська державна дослідна станція. Формування станції було в основному завершено у 1956 році об’єднанням її з Берегівським опорним пунктом Всесоюзного науково-дослідного інституту виноградарства та виноробства і Закарпатським опорним пунктом Всесоюзного інституту чаю та субтропічних культур.

До 1980 року станція нагромадила великий досвід роботи з ряду напрямків сільськогосподарської науки і володіла великим науковим потенціалом, перш за все кваліфікованими кадрами. Тому на її базі у 1989 році був створений Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.

У квітні 2012 року наказом НААН Закарпатський інститут АПВ був реорганізовано в Закарпатську державну сільськогосподарську дослідну станцію до складу якої входять:

 • Гірський науковий підрозділ (Воловецький район, с. Нижні Ворота)
 • Державне підприємство «Дослідне господарство Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції » (село Велика Бакта)
 • Державне підприємство «Дослідне господарство Агрофірма «Еліта» Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції « (Ужгородський район, село Ратівці).

Специфічні природно-кліматичні і соціально-економічні особливості Закарпатської області визначили практично основні напрямки наукової діяльності установи:

 • розробка   і  впровадження  контурно-меліоративної  системи  землеробства  та  ґрунтозахисних   технологій  вирощування  сільськогосподарських  культур;
 • розробка технологій збереження та відновлення продуктивності деградованих природніх лук та пасовищ в гірській зоні Закарпаття;
 • вивчення закономірностей динаміки показників основних агрохімічних властивостей ґрунтів та кругообігу ессенціальних мікроелементів і важких металів в системі ґрунт-рослина;
 • створення  нових  високопродуктивних  сортів  та  гібридів  кукурудзи, картоплі,   тютюну, овочевих та пряно-ароматичних культур з  високою  якістю  врожаю, комплексностійких  до  захворювань  та  шкідників;
 • збереження зразків генофонду кукурудзи, тютюну та зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур;
 • розробка та впровадження інтенсивних технологій в рослинництві,  кормовиробництві  та  тваринництві;
 • сортовивчення та сортооновлення винограду, плодових та плодово-ягідних культур і розробка екологічно безпечних технологій вирощування зерняткових культур відповідно до зонального розміщення насаджень Закарпаття;
 • розробка науково-обгрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання бурої карпатської породи великої рогатої худоби та коней гуцульської породи,  їх помісей в господарствах різних форм власності Закарпатської області;
 •  забезпечення  насіннєвих  господарств  насінням  еліти  зернових, , картоплі, тютюну та сортозаміни, багаторічних трав  з  метою  своєчасного  сортооновлення  та  сортозміни;
 • вивчення  та  узагальнення  досягнень  вітчизняної  та  світової  науки  з питань  землеробства,  садівництва, виноградарства, тваринництва, економіки  і   т.д;
 • консультація  сільськогосподарських   підприємств, селянських, фермерських  та  орендних  господарств;
 • організація  видання  у  встановленому  порядку  збірників  наукових праць, брошур, листівок, плакатів, а також  читання  лекцій,  проведення  симпозіумів, семінарів  та  інших  заходів  по  підвищенню  кваліфікації  спеціалістів  агропромислового    комплексу;
 • надання маркетингових та консультативних послуг, розробка, впровадження науково-практичних, технічних досягнень, “ноу-хау”;
 • надання рекламно-видавничих послуг, проведення виставок, ярмарок, аукціонів, інших подібних заходів.
(03141) 2-31-74
+38 (095) 334-59-92 - Матієга Ольга Омелянівна
+38 (067) 312-06-56 - Балян Ізольда Валеріївна
90252, Закарпатська область, Берегівський район, с. В. Бакта, пр. Свободи, 17
290