Карпатський інститут підприємництва

Питання щодо створення вищого навчального закладу в м. Хусті на Закарпатті розглядалося ще в період існування державної автономії Карпатської України в кінці 1938 року. Незважаючи на несприятливі умови, політичний лідер Августин Волошин розробив проекти документів, зокрема Закону «Про заснування Українського Державного Університету в Хусті». Були накреслені заходи щодо організації шкіл та гімназій із українською мовою навчання. Однак, ліквідація Карпатської України не дала змоги реалізувати соціально-економічні та освітньо-культурні плани керівників уряду в Закарпатті.

Після входження нашого краю до складу України відкривається низка нових навчальних закладів. В Ужгороді засновується державний університет. Згодом, уже за державної незалежності України, заклади вищої школи відкриваються в Мукачеві. І нарешті, в 2000 році в Хусті було відкрито філію недержавного вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Відповідно до статуту цього вишу, Хустська філія була створена за наказом президента Університету П.М. Таланчука від 20 квітня 2000 року. Очолив філію кандидат технічних наук, доцент Василь Михайлович Козак, уродженець с. Кошелево Хустського району, який із ентузіазмом приступив до роботи. Значних труднощів, особливо організаційно-матеріальних, передусім вистачало на початку створення філії.

Після формування професорсько-викладацького складу було здійснено набір 178 студентів, із них 88 на денну та 90 на заочну форми навчання. Проводилася підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за трьома спеціальностями: 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.040200 «Соціальна робота».

Сьогодні Карпатський інститут підприємництва – потужний навчальний заклад Закарпаття ІІІ-ІV рівня акредитації. Тут готують висококваліфікованих фахівців для народного господарства краю. У 2018 інститут очолила молода ,енергійна та компетентний спеціаліст – Келемен Андріана Василівна. Вона активно працює над подальшим благоустроєм навчального закладу, зміцненням матеріальної бази інституту, відкриттям нових спеціальностей.

Зараз Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна» готує фахівців за такими спеціальностями денної та заочної форми навчання: менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; фінанси і кредит; облік і аудит; товарознавство і торговельне підприємництво; правознавство; соціальна робота; переклад; українська мова та література.

В інституті також здійснюється перепідготовка спеціалістів (II вища освіта): менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; соціальна робота.

Традиційними стали в інституті міжнародні, всеукраїнські та вузівські науково-практичні конференції і семінари.

+38 (098) 089-79-74
+38 (097) 669-86-35
90400, м. Хуст, вул. Заводська, 1а
zakarpat.net